pani na żółtym tle

Kancelaria Mediacji - Mediator Anna Jędrzejczak, Koszalin

Nazywam się Anna Jędrzejczak, jestem radcą prawnym i od 2004 roku prowadzę Kancelarię Mediacji w Koszalinie. Studia prawnicze ukończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim, a aplikację odbyłam w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Jestem wpisana na listy stałych mediatorów, prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku. Prowadzę mediacje z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego, administracyjnego, rodzinnego, pracy i dotyczące spraw rozwodowych. W moim działaniu gwarantuję Państwu całkowitą bezstronność oraz obiektywizm. Zawsze dążę do rozwiązania sporu, w taki sposób, aby ustalenia były satysfakcjonujące dla obydwu stron konfliktu. Podczas prowadzenia mediacji możecie Państwo liczyć na pełną poufność, ponieważ obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

Kompromis to spotkanie na moście, a nie na jednym
z brzegów rzeki, która dzieli obie strony

Mediacja

Podczas mediacji oferuje profesjonalne, bezstronne wsparcie dla skonfliktowanych stron. Moja rola polega na czuwaniu nad tym, aby wypracowywanie porozumienia odbywało się w sposób spokojny oraz konstruktywny. Proces mediacji kończy się podpisaniem ugody, która zobowiązuje obydwie strony do przestrzegania zawartych w niej postanowień. Ich treść musi zostać zaakceptowana przez obydwie strony – to główny cel mediacji. Warto zapoznać się bliżej z korzyściami, jakie daje właśnie taka metoda rozwiązywania sporów.

podawanie dłoni
dłonie na klawiaturze laptopa

Oferta

Mediacje zajmują najważniejsze miejsce w ofercie Kancelarii Mediacji w Koszalinie. Obejmują one sprawy z zakresu wielu dziedzin prawa. Co ważne, zajmuję się zarówno, prowadzeniem mediacji pozasądowych, jak i sądowych. Drugie z wymienionych mogą odbyć się na każdym etapie postępowania sądowego. Oferuję także bezpłatne konsultacje, podczas których dowiedzą się Państwo, czy dana sprawa może być rozwiązana za pośrednictwem mediacji. Przedstawię również ich ewentualny przebieg wraz z korzyściami możliwymi do osiągnięcia.

Szkolenia

W mojej Kancelarii Mediacyjnej prowadzę szkolenia dotyczące zagadnień z zakresu mediacji. Uczestnicy mają możliwość wnikliwego zapoznania się z tajnikami zawodu mediatora, pozyskać dodatkową wiedzę w tej dziedzinie lub szlifować już nabyte umiejętności. Skupiam się nie tylko na teorii. Podczas szkoleń z mediacji zajmujemy się także rozpatrywaniem praktycznych przykładów sytuacji, jakie mogą wystąpić podczas procesu mediacyjnego.

mediator Anna Jędrzejczak