Mediacje sąsiedzkie

Sąsiedzi nie zawsze zdają sobie sprawę, że ich działania są przyczyną konfliktów, a sąsiedzkie nieporozumienia, które nie zostały odpowiednio wcześnie zażegnane mogą doprowadzić do poważnych sporów, które często mają swój finał w sądzie. Aby zapobiec sytuacji, w której sąsiad staje się największym wrogiem, konflikty sąsiedzkie najlepiej rozwiązywać na drodze mediacji sąsiedzkiej. Mediacja to forma rozwiązania sporu, która stwarza stronom szansę na polubowne rozwiązanie sporu bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową. Pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji oraz sprzyja obniżeniu negatywnych emocji spowodowanych sytuacją konfliktową.

Jakie są najczęstsze powody sporów sąsiedzkich?

Mediacje sąsiedzkie znajdują zastosowanie w sporach pomiędzy sąsiadami dotyczących takich spraw jak np.

  • naruszenie granic nieruchomości,
  • zalewanie sąsiada,
  • ustanowienie służebności drogi,
  • uciążliwej działalności sąsiada.

Mediacje sąsiedzkie, podobnie jak mediacje rodzinne czy gospodarcze prowadzone w są w obecności doświadczonego mediatora. Jego rolą nie jest ocenianie, sądzenie czy rozstrzyganie winy, lecz pomoc skonfliktowanym sąsiadom w wypracowaniu  porozumienia, które będzie dla obu stron akceptowalne.

Kancelaria Mediacji Anny Jędrzejczak pomaga skonfliktowanym sąsiadom oferując mediacje sąsiedzkie na terenie Koszalina i okolic.