Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze dają możliwość znalezienia kompromisowego rozwiązania sporów powstałych między stronami w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Są możliwe w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, czyli np. sprawach o zapłatę, wykonanie umów czy ustalenia odszkodowań. Prawo nie dopuszcza mediacji gospodarczej w postępowaniu nakazowym.

Uczestnikami mediacji mogą być zarówno przedsiębiorcy będący stronami postępowania sądowego, jak i przedsiębiorcy pozostający w sporze, który nie został jeszcze skierowany do sądu w celu rozstrzygnięcia. Prowadzenie mediacji gospodarczej wymaga zgody obu stron. Jeśli którykolwiek z przedsiębiorców będących w sporze się nie zgodzi, mediacja nie może być przeprowadzona.

Jakie korzyści niesie rozwiązanie sprawy drogą mediacji?

Mediacja gospodarcza jest korzystna zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony sporu. Przede wszystkim, dobrze przeprowadzona mediacja pozwala zaoszczędzić czas, a także pieniądze. W zdecydowanej większości przypadków postępowanie sądowe trwa bardzo długo, a jeśli w procesie sądowym nie dojdzie do zawarcia umowy, kosztami sądowymi obciążana jest strona przegrywająca sprawę. Mediacja pozwala zakończyć spór w krótszym czasie oraz jest mniej kosztowna niż postępowanie sądowe. Dzięki temu, że to strony w obecności mediatora decydują o wyniku sprawy i kontrolują przebieg postępowania możliwe jest uzyskanie satysfakcjonujących dla nich warunków ugody. Dokument, którego treść została wypracowana przed mediatorem ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.   

Kancelaria Mediacji Anna Jędrzejczak w Koszalinie oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia mediacji gospodarczych oraz mediacji pracowniczych we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza taką możliwość. Zakres działalności Kancelarii obejmuje również mediacje cywilne, rodzinne i sąsiedzkie.