Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne to jedna z metod rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia rodzinnego. Jest to poufny proces, w którym odpowiednio przygotowany, bezstronny i niezależny mediator, za zgodą zainteresowanych, pomaga im rozwiązać spór i znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Mediacje rodzinne pozwalają szybciej zakończyć spór i są zazwyczaj o wiele tańsze niż proces sądowy. Ze względu na to, że wszelkie ustalenia wypracowane na drodze mediacji są zaakceptowane przez obie strony, żadna z nich nie czuje się poszkodowana.

W jakich sprawach prowadzone są mediacje rodzinne?

O pomoc mediatora rodzinnego warto zwrócić się w sprawach konfliktowych, w których strony nie są w stanie dojść do porozumienia. Mediacje rodzinne mogą być pomocne w:

  • sprawach rozwodowych,
  • sprawach o separację,
  • sprawach związanych z opieką nad dziećmi po rozwodzie,
  • sprawach o podział majątku,
  • sprawach o określenie korzystania ze wspólnego mieszkania lub przyznania mieszkania, jednemu z małżonków,
  • sprawach dotyczących ustalenia zasad spłaty kredytu po rozwodzie.

Jak przebiega mediacja rodzinna?

Mediacje rodzinne odbywają się w ustalonym przez mediatora miejscu, w terminie dogodnym dla obu stron. Na pierwszym spotkaniu mediatorzy informują o przebiegu mediacji i jej zasadach oraz zadają pytanie o to, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Na spotkaniach mediacyjnych każda ze stron ma możliwość przedstawienia swoich potrzeb oraz oczekiwań wobec mediacji. Mediator jest bezstronny i w równym stopniu angażuje się w pomoc zarówno dla jednej, jak i drugiej stronie sporu. Aby wypracować porozumienie najczęściej potrzeba kilku spotkań. Sesje mediacyjne są zamknięte i nikt poza stronami, ewentualnie ich adwokatami oraz mediatorem nie ma do nich dostępu. Mediatorzy zobowiązani są do zachowania całkowitej dyskrecji.

Jeśli szukają Państwo mediatora doświadczonego w prowadzeniu mediacji rodzinnych, mediacji cywilnych lub gospodarczych, Kancelaria Mediacji Anny Jędrzejczak jest do Państwa dyspozycji.