Międzynarodowy Dzień Mediacji Koszalin 2016

czarny długopis na kartceWłaśnie wróciłam ze spotkania szkoleniowego zorganizowanego przez Sąd w Koszalinie. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich SR w Koszalinie oraz mediatorzy. Spotkanie było prowadzone w formie otwartej dyskusji, wymieniliśmy się uwagami i doświadczeniami zawodowymi z życia mediatora w realiach polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Każdy z nas mediatorów podzielił się swoimi doświadczeniami z prowadzenia mediacji sądowych, kontaktów z sądami, stronami i fachowymi pełnomocnikami. W tej ostatniej kwestii mamy różne doświadczenia, niektórzy zdecydowanie są zwolennikami koncepcji, że pełnomocnik nie powinien uczestniczyć w spotkaniu mediacyjnym, inni zaś dopuszczają udział pełnomocnika, zwłaszcza w sprawach gospodarczych między przedsiębiorcami.

Wszyscy opowiedzieli się za koniecznością zacieśnienia współpracy pomiędzy sądem a mediatorem. Skuteczne skierowanie sprawy do mediacji jest korzystne dla wszystkich, a przede wszystkim największą korzyść odniosą same strony, które w komfortowych warunkach będą miały szansę na osiągnięcie porozumienia.

Bardzo dziękuje za zaproszenie na spotkanie i ciekawą dyskusję.