Nowe rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia mediatora w sprawach cywilnych

dokumenty W dniu 1 lipca 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia mediatora za postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych prowadzone na podstawie skierowania sądu.

Porównując nowe stawki wynagrodzeń mediatora do dotychczas obowiązujących należy odnotować podwyżkę stawek podstawowych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70,00 zł