Czym charakteryzują się mediacje gospodarcze?

Zdarza się, że przedsiębiorcy nie mogą dojść do porozumienia między sobą, a jeśli spór narasta, jedyną drogą wydaje się rozstrzygnięcie go przez sąd. Alternatywą jest zakończenie konfliktu z pomocą mediatora, czyli obiektywnej osoby, która postara się znaleźć rozwiązania, które będą satysfakcjonowały obydwie strony.

 

Na czym polegają mediacje gospodarcze?

Mediator w neutralny i bezstronny sposób pomaga przedsiębiorcom prowadzić mediacje gospodarcze, czyli rozmowy, które mają za zadanie wypracowanie sposobu na znalezienie kompromisu. Osoby zarządzające firmami mogą mieć napięte stosunki z powodu różnicy zdań w kwestiach związanych ze sposobem wykonania umów i wywiązania się ze zobowiązań, braku zapłaty za usługę lub produkt, bądź ustaleniu odszkodowania za powstałe szkody. Przebieg samych mediacji ma charakter poufny i gwarantuje zachowanie tajemnicy handlowej, co niejednokrotnie ma duże znaczenie dla przedsiębiorców. Celem mediacji jest zawarcie ugody, czyli zaakceptowanie przez obydwie strony zasad zakończenia sporu. Nie jest to jednak warunek obligatoryjny i w przypadku nierozwiązania konfliktu, będzie on musiał zostać skierowany na drogę sądową.

 

Jak skorzystać z usług mediatora w sprawie mediacji?

Przedsiębiorcy mogą dobrowolnie zgłosić się do mediatora, występując z wnioskiem o mediację. Inicjatywę może podjąć także jedna ze stron i zaprosić do rozmów oponenta, o ile ten wyrazi zgodę na udział w mediacjach, ponieważ są one w pełni dobrowolne. Strony mogą także zostać skierowane do mediatora przez sąd, który upatruje w tym rozwiązaniu szansę na zawarcie porozumienia. Mediacje zapewniają tańsze i szybsze zakończenie sporu niż postępowanie sądowe. Prowadzone są z dużym naciskiem na uzyskanie satysfakcjonującego rezultatu dla dwóch stron konfliktu.