Czym różni się mediacja sądowa od mediacji pozasądowej?

Istnieją różne metody rozwiązywania sporów. Jedną z nich jest mediacja, której poświęciliśmy dzisiejszy artykuł. Polega ona na wsparciu osoby trzeciej udzielanym skonfliktowanym stronom, co ma na celu dojście do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Wyróżnia się jej dwa podstawowe rodzaje: mediację sądową oraz mediację pozasądową. Sprawdź, jakie są pomiędzy nimi różnice. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą części przygotowanego przez nas artykułu.

 

Mediacja sądowa a mediacja pozasądowa

W przypadku mediacji sądowej mediator jest wyznaczony przez odpowiedni sąd poprzez wybór danej osoby spośród stałych mediatorów sądowych. Kiedy zapadną już decyzje w tej kwestii, mediator kontaktuje się ze stronami i zaprasza je na spotkanie. Po odbyciu mediacji spisywany jest specjalny protokół, który powinien trafić do sądu (jednocześnie z ugodą, jeśli doszło do takowej). Kiedy ugoda mediacyjna zostanie uprawomocniona, proces sądowy ulega zakończeniu. Warto przy tym pamiętać o tym, że mediacja sądowa ma ustawowo ustalony termin wykonania. Sprecyzowane są również koszty postępowania mediacyjnego.

W odróżnieniu od sposobu wybierania mediatora w przypadku mediacji sądowej w celu podjęcia mediacji pozasądowej strony samodzielnie wybierają mediatora, z którym chciałyby współpracować. Strony uzgadniają również termin spotkania mediacyjnego. Mediator natomiast proponuje miejsce, w którym mediacja ma zostać przeprowadzona (powinno być to miejsce neutralne dla stron). Mediacja pozasądowa wraz z czynnościami przygotowawczymi, uwzględniając termin zatwierdzenia ugody mediacyjnej, trwa mniej więcej 6 tygodni. Właśnie dlatego strony nierzadko dążą do uzyskania porozumienia na ścieżce pozasądowej: dzięki temu zyskują oni czas, który w innym przypadku musiałyby poświęcić na długą mediację sądową.