Wszystko, co warto wiedzieć o mediacjach cywilnych

Mediacja to metoda alternatywnego rozwiązywania sporów, która cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Właściwie przeprowadzona mediacja może pomóc stronom w dogodny sposób rozwiązać spór bez konieczności przeprowadzania długiego i kosztownego procesu sądowego. Warto wiedzieć, na czym polegają mediacje cywilne oraz jak wygląda proces ich przeprowadzania.

Czym jest mediacja ?

Pierwszym zagadnieniem, które warto wyjaśnić, jest definicja pojęcia mediacji. Mediacja to proces, w którym strony sporu spotykają się z bezstronnym mediatorem, aby przedstawić swoje roszczenia oraz osiągnąć porozumienie w sprawie. Mediator nie bierze udziału w konflikcie i nie sugeruje stronom, co jest lepsze, a jedynie pomaga im znaleźć rozwiązanie problemu, które będzie korzystne dla obu stron.

W przypadku mediacji cywilnych chodzi o uregulowanie sporów związanych z różnego rodzaju umowami, takimi jak np. umowy najmu mieszkań czy umowy o pracę, jak również roszczeniami wynikającymi np. z prawa rzeczowego czy prawa handlowego.

Kto może skorzystać z mediacji cywilnych?

W mediacjach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które są stronami sporu tj. osoby fizyczne, instytucje publiczne, a także osoby prawne. Warto wiedzieć, że mediacji nie można narzucić przymusem i decyzja o skorzystaniu z takiego rozwiązania powinna należeć do samych stron.

Jak wygląda proces mediacji?

Mediacja rozpoczyna się od złożenia wniosku przez jedną ze stron, po czym mediatorzy kontaktują się ze stronami w celu ustalenia terminu spotkania. Mediator prowadzi rozmowy z obiema stronami, pomaga im wypracować porozumienie, nie sugerując jednak stronom sposobu rozwiązania konfliktów. Celem mediacji jest osiągnięcie rozwiązania, które pozwoli stronom zakończyć spór w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.