Wszystko, co warto wiedzieć o mediacjach cywilnych

Mediacja to metoda alternatywnego rozwiązywania sporów, która cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Właściwie przeprowadzona mediacja może pomóc stronom w dogodny sposób rozwiązać spór bez konieczności przeprowadzania długiego i kosztownego procesu sądowego. Warto wiedzieć, na czym polegają mediacje cywilne oraz jak wygląda proces ich przeprowadzania.

 

Czym jest mediacja?

Pierwszym zagadnieniem, które warto wyjaśnić, jest definicja pojęcia mediacji. Mediacja to proces, w którym strony sporu spotykają się z bezstronnym mediatorem, aby przedstawić swoje roszczenia oraz osiągnąć porozumienie w sprawie. Mediator nie bierze udziału w konflikcie i nie sugeruje stronom, co jest lepsze, a jedynie pomaga im znaleźć rozwiązanie problemu, które będzie korzystne dla obu stron.

W przypadku mediacji cywilnych chodzi o uregulowanie sporów związanych z różnego rodzaju umowami, takimi jak np. umowy najmu mieszkań czy umowy o pracę, jak również roszczeniami wynikającymi np. z prawa rzeczowego czy prawa handlowego.

 

Kto może skorzystać z mediacji cywilnych?

W mediacjach mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które są stronami sporu tj. osoby fizyczne, instytucje publiczne, a także osoby prawne. Warto wiedzieć, że mediacji nie można narzucić przymusem i decyzja o skorzystaniu z takiego rozwiązania powinna należeć do samych stron.

 

Jak wygląda proces mediacji?

Mediacja rozpoczyna się od złożenia wniosku przez jedną ze stron, po czym mediatorzy kontaktują się ze stronami w celu ustalenia terminu spotkania. Mediator prowadzi rozmowy z obiema stronami, pomaga im wypracować porozumienie, nie sugerując jednak stronom sposobu rozwiązania konfliktów. Celem mediacji jest osiągnięcie rozwiązania, które pozwoli stronom zakończyć spór w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.